We gebruiken het woord leraar en niet leerkracht, want de leer kracht zit in het kind. - Meester Davy
De diversiteit is hier een meerwaarde en daar zorgt de leraar voor. - Papa van M.

Oudercontact

Algemene info over het oudercontact.

Bij het begin van elk schooljaar wordt u uitgenodigd op een infoavond om kennis te maken met de leerkracht en de werking in de nieuwe klas van uw kind. Op deze avond wordt er niet gesproken over de prestaties van uw kind, wel bieden wij u een actuele kijk op het schoolgebeuren. Meeleven met het schoolleven van uw kind is een noodzaak. Wij praten daarom graag met u over uw kind.

Individuele oudercontacten worden voorzien volgens volgend schema:

Periode Kleuterschool Lagere school
17/11/2022 Algemeen oudercontactAlgemeen oudercontact
31/01/2023Algemeen oudercontact Algemeen oudercontact
24/04/2023 Algemeen oudercontact Algemeen oudercontact
29/06/2023 Algemeen oudercontact Algemeen oudercontact

Indien er zich intussen problemen voordoen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klastitularis van uw kind of met de zorgcoördinator.

Buiten de oudercontacten organiseert de school ook:

  • Open klasmomenten
  • Koffiemomenten in de klas
  • Verjaardagen, samen met de ouders
  • Allerlei activiteiten in en buiten de school, samen met vrijwillige ouders
  • Lessen bewegingsopvoeding bij de kleuters met de participatie van de ouders

Op deze wijze worden de ouders eveneens geïnformeerd over het schoolgebeuren en nemen ze actief deel aan bepaalde activiteiten. Ook op deze momenten is er gelegenheid om met de leerkrachten een babbeltje te doen.

In het kader van de leerlingbegeleiding houdt de klassenraad overgangsbesprekingen op het einde van het schooljaar.

De directeur en de klassenraad beslissen in overleg over de volgende punten:

  1. In welke leerlingengroep of klas een leerling wordt opgenomen.
  2. Over het zittenblijven van een leerling.
  3. Over het uitreiken van het getuigschrift lager onderwijs.

De klassenraad bestaat uit: de directeur, de zorgcoördinator, de klastitularis, de ondersteunende teamteacher en de leerkracht L.O.