We gebruiken het woord leraar en niet leerkracht, want de leer kracht zit in het kind. - Meester Davy
De diversiteit is hier een meerwaarde en daar zorgt de leraar voor. - Papa van M.

Onze troeven

OLV van De Ham:  een gezellige buurtschool in centrum Mechelen Door onze centrale ligging kunnen wij een rijkdom bieden aan ontdekkings- en experimenteermogelijkheden en dit alles op wandelafstand: toneel, bib, museum, historische gebouwen, verkeerspark, Zwiebelbos, zwembad en domein De Nekker,… Vernieuwende werk- en organisatievormen gericht op beter leren Teamteaching, co-teaching, planbordwerking, ervaringsgerichte activiteiten met aandacht […]

OLV van De Ham:  een gezellige buurtschool in centrum Mechelen

Door onze centrale ligging kunnen wij een rijkdom bieden aan ontdekkings- en experimenteermogelijkheden en dit alles op wandelafstand: toneel, bib, museum, historische gebouwen, verkeerspark, Zwiebelbos, zwembad en domein De Nekker,…

Vernieuwende werk- en organisatievormen gericht op beter leren

Teamteaching, co-teaching, planbordwerking, ervaringsgerichte activiteiten met aandacht voor de talenten en de interesses van onze kinderen,… 

Uiteenlopende differentiatievormen met extra uitdaging voor opvallend sterkere leerlingen ( pluswerking )

Ook sterke leerlingen hebben nood aan ondersteuning, meestal onder de vorm van extra uitdaging. We vinden het belangrijk dat alle kinderen leren omgaan met falen en leren doorzetten. Uit het maken van fouten kan je immers ontzettend veel leren!

Dit doen we door uitdagende reken- of taaloefeningen aan te bieden. Wanneer een leerling de leerstof reeds beheerst vooraleer deze is aangeboden, zal hij/zij andere oefeningen krijgen die meer aanzetten tot nadenken.

In de klas zorgen we uiteraard voor verbreding en verdieping van de leerstof voor al onze leerlingen. Soms  merken we echter dat dit voor bepaalde kinderen nog onvoldoende is. Voor deze leerlingen wordt een plusklas ingericht. Hier wordt nog extra ingezet op de werkhouding van de leerlingen en op de ontwikkeling van studievaardigheden ( iets waar hoger begaafden en meer begaafden het soms moeilijk mee hebben )

Om deze “pluswerking” te kunnen realiseren hebben een aantal van onze leerkrachten een intensief leertraject gevolgd. Daarbij hebben zij inzichten verworven die ontwikkeld zijn door Prof. Dr. Tessa Kieboom  (meer info: www.exentra.be) .   

Constante professionalisering van onze leerkrachten

Door nascholingen, studiedagen, workshops, coaching, hospiteermomenten bij collega’s, intervisies binnen en buiten onze school versterken wij de onderwijspraktijk op de klasvloer. Dit komt de kwaliteit van het “leren” bij onze kinderen enorm ten goede!  

Een grote aandacht voor de leerlingenbegeleiding         

We hebben een zeer nauwe samenwerking met het CLB en andere ondersteunende partners. Ook werken we het hele jaar door aan de warme overgang 3de kleuterklas – 1ste leerjaar. We besteden eveneens bijzondere aandacht aan de begeleiding bij de studiekeuze in het 5de en 6de leerjaar ( bezoek aan secundaire scholen,  begeleiding op de studiebeurs,…)

Nauwe samenwerking met de lerarenopleiding van Thomas More

Onder de vorm van gezamenlijke activiteiten, uitwisseling van ideeën via leerplatformen, projecten met de studenten,… In het kader van brede school maken we eveneens intensief gebruik van de infrastructuur van de hogeschool: kleuterlabo, technieklokaal, Zwiebelbos, sportplein,…

Nieuwbouw en ruime klaslokalen met veel beweegruimte

Onze nieuwe infrastructuur werd speciaal uitgetekend met het oog op de realisatie van vernieuwende onderwijsvormen, zoals teamteaching, planbordwerking en ervaringsgerichte activiteiten. Kom eens een kijkje nemen: steeds van harte welkom! 

Volledig vernieuwde speelplaats

Onze nieuwe speelplaats biedt een uitdagende speelomgeving met onderscheid tussen actieve en rustige hoeken. Er zijn tal van mogelijkheden tot ontwikkelingsgerichte activiteiten.  Daarbij hoort ook een duidelijk uitgewerkte speelplaatsvisie met aandacht voor welbevinden en veiligheid.

Kwalitatieve voor- en naschoolse opvang

Deze  wordt georganiseerd binnen de eigen schoolgebouwen en begeleid door gemotiveerde, opgeleide en verantwoordelijke medewerkers. De jongste kleuters ( instappers en 1ste kleuterklas ) worden opgevangen in een kleine groep in de eigen klas. Bij het begin van de dag ( vanaf 08.00u tot 08.35u ) mogen de instappertjes op een rustige manier starten: mama of papa mogen de kindjes brengen tot in de klas . 

Slaapgelegenheid voor de instappertjes

Indien uw kindje in de namiddag op school blijft is er de mogelijkheid om een dutje te doen

Drempelverlagende ouderparticipatie

Op het einde van de dag mogen alle kleutertjes en de kinderen van het 1ste en het 2de leerjaar worden opgehaald in de klas ( tot 15.30 ) Zo kan u ook nog een kort babbeltje slaan met de leerkracht om te horen hoe uw kindje die dag heeft gewerkt, hoe ze zich voelden,…

Bij de kleuters zijn de ouders ook regelmatig welkom in de klas om deel te nemen aan activiteiten: verjaardag vieren, voorlezen, een turnles mee begeleiden, spelletjes spelen en puzzelen,…

OudersSamen ( onze ouderraad ) bestaat uit enthousiaste en gedreven mama’s en papa’s die deel uitmaken van de werking van onze school. Via koffiebabbels, het organiseren van een quiz, een geefplein, een boekenruilbeurs, samen fruit snijden op woensdag,… en zoveel meer bevorderen zij de samenhang en de communicatie van alle ouders onderling binnen onze school.

Een warm, gedreven en gemotiveerd leerkrachtenteam!

Dit zeggen de ouders zelf!

Meer weten? Lees onze infobrochure!