We gebruiken het woord leraar en niet leerkracht, want de leer kracht zit in het kind. - Meester Davy
De diversiteit is hier een meerwaarde en daar zorgt de leraar voor. - Papa van M.

leerlingbegeleiding

We zetten sterk in op leerlingbegeleiding.

Zorgvisie

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Omdat ieder kind de kans moet krijgen om zich te ontplooien, omringen wij alle kinderen daarom met brede zorg. We willen hen optillen en hen vooruitgang laten ervaren, alsook een gevoel van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van samen leren leven en geduld uitoefenen essentieel.

We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft vragen en problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door de verschillen te herkennen en van daaruit verschillende mogelijkheden aan te bieden (stimuleren en differentiëren).

We verbreden onze zorgen voor kinderen van wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’ (differentiëren, compenseren, dispenseren). Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met de ouders, het CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra, …

Voor onze basisschool is zorgverbreding één van de belangrijkste aandachtspunten.

Op schoolniveau krijgt dit concrete invulling onder de vorm van een kindvolgsysteem in de kleuterschool, een leerlingvolgsysteem in de lagere school en multidisciplinair overleg 

(klastitularis, zorgcoördinator, zorgleerkracht, CLB-medewerker, eventueel ook gymleerkracht en directeur).

In onze zorgvisie wordt de pedagogische aanpak beschreven. Dit project biedt ons de kans om meer aandacht en tijd te besteden aan kinderen met problemen. Op klasniveau krijgt zorgverbreding vorm door een specifieke aanpak: hoekenwerk, contractwerk, differentiatie en niveaugroepen. 

De zorgleerkracht ondersteunt de klastitularis, zowel klasintern als klasextern.