Get Adobe Flash player

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor en goed verloop van het onderwijs.

Benaming: VZW KITOS

Zetel: Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen

Voorzitter: Mevrouw Rita Dunon

Afgevaardigde bestuurder campus MechelenDhr. Francis Van Caer